OSTALA OSIGURANJA - LOM STAKLA -TERETNA VOZILA

 

 

DELIMIČNI KASKO - LOM STAKLA

TERETNA VOZILA

PRIMENA OD : 21.11.2015.

r.b.

Marka

Minimalna

suma

osiguranja

(dinara)

Premija osiguranja

sa 20%

učešća u šteti

Porez

Ukupno

Premija osiguranja

sa 20%

učešća u šteti

Porez

Ukupno

1.

CHEPEL

50,000.00

 4,320.00

216.00

4,536.00

6,050.00

302.50

6,352.50

2.

DAF

3.

GAMA

4.

HANOMAG

5.

HANSHEL

6.

IVECO

7.

LOCOMOTIVA

8.

MAGIRUS

9.

MAC

10.

MAN

11.

MAZ

12.

FAP

13.

MERCEDES

14.

OM

15.

RABA

16.

RENAULT

17.

SCANIA

18.

TAM

19.

TATRA

20.

VOLVO

21.

ZASTAVA

22.

OSTALI

Za teretna vozila sume osiguranja maksimalno se mogu uvećati za 50%