CENOVNIK USLUGA

 

 

 

                                 CENOVNIK

                   PRIMENA OD : 10.03.2018.

R.BR. VRSTA USLUGE IZNOS LICE
1. REGISTRACIJA VOZILA SA NAŠOM POLISOM   1.500,00 FIZIČKO
2. REGISTRACIJA VOZILA SA TUĐOM POLISOM   2.000,00 FIZIČKO
3. KUPOPRODAJNI UGOVOR   1.500,00 FIZIČKO
4. OVERA PLAĆENOG POREZA U PORESKOJ UPRAVI   2.000,00 FIZIČKO
5. PRENOS VLASNIŠTVA U POLICISKOJ STANICI   2.000,00 FIZIČKO
6. ODJAVA VOZILA U POLICISKOJ STANICI   1.500,00 FIZIČKO
7. KUCANJE POSEBNIH UGOVORA   3.000,00 FIZIČKO
8. PRIPREMA PREDMETA      300,00 FIZIČKO
9. PRIPREMA PREDMETA      500,00 PRAVNO
10. REGISTRACIJA VOZILA SA NAŠOM POLISOM   2.000,00 PRAVNO
11. REGISTRACIJA VOZILA SA TUĐOM POLISOM   2.500,00 PRAVNO
12. KUPOPRODAJNI UGOVOR   2.500,00 PRAVNO
13. OVERA PLAĆENOG POREZA U PORESKOJ UPRAVI   2.000,00 PRAVNO
14. PRENOS VLASNIŠTVA U POLICISKOJ STANICI   2.000,00 PRAVNO
15. ODJAVA VOZILA U POLICISKOJ STANICI   2.000,00 PRAVNO
16. OVERA PLAĆENOG POREZA U UDALJENOJ BG. PORESKOJ UPRAVI   3.000,00 FIZIČKO
17. PONOVNI IZLAZAK NA INSISTIRANJE STRANKE   2.000,00 FIZIČKO
18.      
19. PROCENA VOZILA AKO GA NEMA U BAZI   1.000,00 SVA LICA
20. OČITAVANJE SAOBRAĆAJNE DOZVOLE      100,00 SVA LICA
21. OČITAVANJE LIČNE KARTE      100,00 SVA LICA
22. OČITAVANJE KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA      100,00 SVA LICA
23. KOPIRANJE A4        30,00 SVA LICA
24. KOPIRANJE A4 OBOSTRANO        40,00 SVA LICA
25. 1 BOD OSTALE USLUGE          1,00 SVA LICA
26. OVERA PLAĆENOG POREZA U PORESKOJ UPRAVI  MLADENOVAC, SOPOT   6.000,00 SVA LICA
27. OVERA PLAĆENOG POREZA U PORESKOJ UPRAVI  OBRENOVAC, BARAJEVO   5.000,00 SVA LICA
28. OVERA PLAĆENOG POREZA U PORESKOJ UPRAVI  GROCKA, SURČIN   4.000,00 SVA LICA
29.        
30.          
  


        Taki zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.        

    Cene usluga su po preporuci udruženja Leges, čiji smo član.