CENOVNIK USLUGA

 

 

 

                                 CENOVNIK

                   PRIMENA OD : 21.08.2013.

R.BR. VRSTA USLUGE IZNOS LICE
1. REGISTRACIJA VOZILA SA NAŠOM POLISOM 1.500,00 FIZIČKO
2. REGISTRACIJA VOZILA SA TUĐOM POLISOM 2.000,00 FIZIČKO
3. KUPOPRODAJNI UGOVOR 1.500,00 FIZIČKO
4. OVERA PLAĆENOG POREZA U PORESKOJ UPRAVI 1.500,00 FIZIČKO
5. PRENOS VLASNIŠTVA U POLICISKOJ STANICI 1.500,00 FIZIČKO
6. ODJAVA VOZILA U POLICISKOJ STANICI 1.500,00 FIZIČKO
7. KUCANJE POSEBNIH UGOVORA 3.000,00 FIZIČKO
8. PRIPREMA PREDMETA    300,00 FIZIČKO
9. PRIPREMA PREDMETA    500,00 PRAVNO
10. REGISTRACIJA VOZILA SA NAŠOM POLISOM 2.000,00 PRAVNO
11. REGISTRACIJA VOZILA SA TUĐOM POLISOM 2.500,00 PRAVNO
12. KUPOPRODAJNI UGOVOR 2.500,00 PRAVNO
13. OVERA PLAĆENOG POREZA U PORESKOJ UPRAVI 2.000,00 PRAVNO
14. PRENOS VLASNIŠTVA U POLICISKOJ STANICI 2.000,00 PRAVNO
15. ODJAVA VOZILA U POLICISKOJ STANICI 2.000,00 PRAVNO
16. OVERA PLAĆENOG POREZA U UDALJENOJ BG. PORESKOJ UPRAVI 3.000,00 FIZIČKO
17. PONOVNI IZLAZAK NA INSISTIRANJE STRANKE 2.000,00 FIZIČKO
18. PO KM / MINIMUM 100 KM /       50,00  
19. KUPOPRODAJNI UGOVOR SA POPUSTOM 1.000,00 SARADNICI
20. OVERA PLAĆENOG POREZA U PORES. UPRAVI SA POPUSTOM 1.000,00 SARADNICI
21. REGISTRACIJA VOZILA  SA POPUSTOM 1.000,00 SARADNICI
22. ODJAVA VOZILA SA POPUSTOM 1.000,00 SARADNICI
23. KUPOPRODAJNI UGOVOR IZ PRETHODNIH GODINA 1.000,00 SVA LICA
24. PROCENA VOZILA AKO GA NEMA U BAZI 1.000,00 SVA LICA
25. ODVOŽENJE NA TEHNIČKI PREGLED 1.000,00 SVA LICA
26. OČITAVANJE SAOBRAĆAJNE DOZVOLE    100,00 SVA LICA
27. OČITAVANJE LIČNE KARTE    100,00 SVA LICA
28. KOPIRANJE A4      30,00 SVA LICA
29. KOPIRANJE A4 OBOSTRANO      40,00 SVA LICA
30. 1 BOD OSTALE USLUGE        1,00 SVA LICA

   Podnosilac cenovnika nije u sistemu PDV-a.

        Taki zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.        

    Cene usluga su po preporuci udruženja Leges, čiji smo član.