Galerija Zaposleni u Takiju

 

 
Sanja Majinović, radila od 01.06.1995. do 31.08.1995. / 3 meseca /