OSIGURANJE VOZILA - Motocikli

 

Primena od 02.10.2017.

 

Prem. predgrupa

Radna zaprem. motora
u CCM.

Osnovna premija

1.

-50

1.392

2.

50-100

2.310

3.

100-175

3.496

4.

175-250

4.863

5.

250-500

7.879

6.

500-750

12.520

7.

>750

17.162

 

UVEĆANJE PREMIJE
- 40 % za osiguranje motorcikala, koji se izdaju u najam ( RENT a CAR )

 

UMANJENJE PREMIJE:

- 30 % za osiguranje invalidskih kolica sa motorom.
- 10% za osiguranje motocikala vojnih invalida, civilnih invalida rata, koji su pri kupovini imali povlastice
smislu umanjenja poreza.

 

NAPOMENA

Premije iz ove tarifne grupe važe i za motorcikle i skutere sa prikolicom. Za ove prikolice ne računa se posebna premija.
Vozila na 3 i 4 točka koja se registruju kao motorcikli na pr. ( GO CART i sl. ) osiguravaju se po ovoj tarifnoj grupi.