OSIGURANJE VOZILA - Teretna

 

Primena od 02.10.2017.

 

Prem. predgrupa

Nosivost u tonama od-do

Osnovna premija

1.

-0.5

16.191

2.

0.5-1.0

17.947

3.

1.0-2.0

28.137

4.

2.0-3.0

30.822

5.

3.0-5.0

34.845

6.

5.0-7.0

40.215

7.

7.0-10.0

60.351

8.

10.0-15.0

69.481

9.

>15.0

80.884

 

NAPOMENA:
Uvećanje premije:
- 20 % za teretna vozila, koja povremeno ili stalno služe za prevoz eksplozivnih materija ili tečnosti i gasova.
- 44 % za teretna vozila, koja se izdaju u najam, bez vozača ( Rent a Car )
- 20 % za TAXI teretna vozila.


Umanjenje premije:
Premija sa porezom i
taksom
- 20 % za teretna vozila za prevoz sladoleda sa uredjajem za hladjenje.
- 30 % za vozila elektrokara i autokara koja se kreću u krugu preduzeća, ali ne ona koja se kreću po --aerodromima.
- Vatrogasne cisterne se osiguravaju po tarifi 5 i 10 - pitati "TAKI" d.o.o. za dodatne informacij