REGISTRACIJA - MOTOCIKLI

 

 

JAVNI PUTEVI                         

UKINUTI OD 06.10.2012.

   

 

ADMISTRATIVNA TAKSA         UKINUTA OD 01.10.2012.

 

EKOLOŠKA TAKSA                   UKINUTA OD 01.10.2012.

 

KOMUNALNA TAKSA                  PRIMENA OD 05.01.2020.
Do 125 ccm    466,00
preko 125 ccm do 250 ccm    690,00
preko 250 ccm do 500 ccm 1.150,00
preko 500 ccm do 1.200 ccm 1.410,00
preko 1.200 ccm 1.740,00

 

POREZ NA UPOTREBU  MOTOCIKLA PRIMENA OD  05.01.2020.

 

Godina proizvodnje

   2020-2015  2014-2012   2011-2010  2009-2001 2000 i  starija

Radna zapremina u ccm

porez bez umanjenja

umanjenje

-15%

umanjenje

-25%

umanjenje

-40%

20% propisanog iznosa
do 125   1.530,00

 1.300,00     

 1.147,00        918,00

    306,00  

preko 125-250   2.570,00       2.184,00        1.927,00     1.542,00    514,00
preko 250-500   3.860,00  

  3.281,00    

   2.895.00  2.316,00         772,00
preko 500-750   7.730,00        6.570,00    5.797,00  4.638,00    1.546,00
preko750-1.100   9.460,00    8.041,00    7.095,00     5.676,00     1.892,00
preko 1.100 13.530,00    11.500,00    10.147,00     8.188,00   2.706,00