REGISTRACIJA - TERETNA VOZILA

 

 

JAVNI PUTEVI                   

UKINUTI OD 06.10.2012.

 

 

ADMISTRATIVNA TAKSA

UKINUTA OD 01.10.2012.

 

         

KOMUNALNA TAKSA PRIMENA OD 05.01.2019.
Za kamione od 2 t nosivosti 1.730,00
Za kamione od 2 t do 5 t nosivosti 2.300,00
Za kamione od 5t do 12 t nosivosti 4.020,00
Za kamione preko 12 t nosivosti 5.740,00

 

EKOLOŠKA TAKSA

UKINUTA od 01.10.2012.