REGISTRACIJA - TERETNA VOZILA

 

 

JAVNI PUTEVI                   

UKINUTI OD 06.10.2012.

 

 

ADMISTRATIVNA TAKSA

UKINUTA OD 01.10.2012.

 

         

KOMUNALNA TAKSA PRIMENA OD 01.12.2016.
Za kamione od 2 t nosivosti 1.640,00
Za kamione od 2 t do 5 t nosivosti 2.180,00
Za kamione od 5t do 12 t nosivosti 3.820,00
Za kamione preko 12 t nosivosti 5.450,00

 

EKOLOŠKA TAKSA

UKINUTA od 01.10.2012.