Prodaja vozila

21-11-2011

 

Kako ste prodali Vaše vozilo obavezno sačuvajte Vaš overeni primerak kupoprodajnog ugovora sa vidljivim datumom overe, jer time dokazujete prestanak Vaše odgovornosti ukoliko novi vlasnik vozila učini nekakav prekršsj u saobraćaju ili štetu. Viste sa tim dokumentom zaštićeni.