"Najjeftinije osiguranje" može biti veoma skupo ! ! !

25-11-2011

 

"Najjeftinije osiguranje" može biti veoma skupo ! ! !
Nemojte birati najjevtinije osiguranje ( osiguranje protiv trećih lica ) jer nije uvek najjevtinije ! Ukoliko ta kuća osiguranja ne isplati štetu, koju ste Vi učinili trećem licu, Vi ste obavezni da tom trećem licu nadoknadite štetu. Preduzeće "TAKI" zastupa GENERALI OSIGURANJE i ima ogromno višegodišnje iskustvo u takvim slučajevima. Zato, najbolje je, obratiti se preduzeću "TAKI" koje će Vam ponuditi pomoć i osigurati volilo kod "najsigurnijih kuća osiguranja" pod najpovoljnijim uslovima.