Nove cene komunalnih taksi

04-01-2016

 

Nove cene komunalne takse se primenjuju počev od 04.01.2016. godine